Τελειώνοντας επιτυχώς την τάξη του C2 Proficiency οι μαθητές είναι σε θέση να κατανοούν με άνεση σχεδόν οτιδήποτε ακούν ή διαβάζουν και να συνοψίσουν πληροφορίες από διάφορες προφορικές ή γραπτές πηγές. Μπορούν να εκφραστούν αυθόρμητα και με μεγάλη ευχέρεια και ακρίβεια διακρίνοντας διακριτικές διαφορές εννοιών ακόμη και στις πιο περίπλοκες καταστάσεις. Μαθητές είναι πλέον C2 (Proficient Users) according to CEFR (Common European Framework of Reference for Languages).

C2 Proficiency sınıfını başarıyla tamamlayan öğrenciler, duydukları ya da okudukları hemen hemen her şeyi kolayca anlayabilir ve çeşitli sözlü – yazılı kaynaklardan gelen bilgileri özetleyebilirler. En karmaşık durumlarda bile anlam farklılıklarını ayırt ederek, kendilerini büyük bir kolaylık ve doğrulukla ifade edilebilirler. CEFR’ye (Ortak Avrupa Diller Referans Çerçevesi) göre öğrenciler artık C2 Yetkin Kullanıcı seviyesindedir.