Οι μαθητές μαθαίνουν να κατανοούν τις κύριες έννοιες από θέματα που αφορούν την καθημερινότητα τους (π.χ. στην οικογένεια τους, την εργασία, το σχολείο, την διασκέδαση κλπ). Μαθαίνουν να χειρίζονται διάφορες καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν ενώ ταξιδεύουν ή στο τόπο όπου η γλώσσα ομιλείται. Τελειώνοντας την τάξη C-Class οι μαθητές μπορούν να παράγουν απλά κείμενα για θέματα οικεία ή που έχουν σχέση με τα ενδιαφέροντά τους. Μπορούν επίσης να περιγράψουν εμπειρίες και γεγονότα, όνειρα , ελπίδες και προσδοκίες και να αιτιολογήσουν τις γνώμες και τα σχέδιά τους. Οι μαθητές είναι πλέον Pre B1 Independent Users (Ανεξάρτητοι Χρήστες) σύμφωνα με CEFR (Common European Framework of Reference for Languages).