Τελειώνοντας επιτυχώς την τάξη του Β2 Lower, οι μαθητές είναι σε θέση τα κατανοούν τις βασικές ιδέες από πολύπλοκα κείμενα που αφορούν συγκεκριμένα αλλά και αφηρημένα θέματα, περιλαμβανόμενες τεχνολογικές συζητήσεις στην ειδικότητά τους. Μπορούν να επικοινωνήσουν με σχετική ευχέρεια και αυθορμητισμό με άτομα που η αγγλική είναι η μητρική τους γλώσσα και να παράγουν καθαρά, λεπτομερή κείμενα σε μεγάλη ποικιλία θεμάτων και να εξηγήσουν τη γνώμη τους προβάλλοντας τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα διαφόρων γνωμών. Οι μαθητές είναι πλέον B2 (Independent Users-Ανεξάρτητοι Χρήστες) σύμφωνα με CEFR (Common European Framework of Reference for Languages).

B2 sınıfını başarıyla tamamlayan öğrenciler, uzmanlık alanlarındaki teknolojik tartışmalar da dahil olmak üzere, spesifik ve soyut konularla ilgili karmaşık metinleri zorlanmadan anlayabilirler. Ana dili İngilizce olan insanlarla kolaylıkla ve kendiliğinden iletişim kurabilir, aynı zamanda çok çeşitli konularda net, ayrıntılı metinler üretebilir ve farklı görüşlerin avantaj ve dezavantajlarını vurgulayarak fikirlerini açıklayabilir. Öğrenciler artık CEFR’ye (Ortak Avrupa Diller Referans Çerçevesi) göre B2 – LOWER seviyesindedir.