Οι μαθητές μαθαίνουν να χειρίζονται οικείες καταστάσεις που μπορούν να αντιμετωπίσουν στην εργασία τους, στο σχολείο στον ελεύθερο χρόνο τους κλπ. Μαθαίνουν να χειρίζονται διάφορες καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν ενώ ταξιδεύουν ή στο τόπο όπου η γλώσσα ομιλείται. Τελειώνοντας την pre-FCE, οι μαθητές μπορούν να παράγουν απλά κείμενα για θέματα οικεία ή που έχουν σχέση με τα ενδιαφέροντά τους. Μπορούν επίσης να περιγράψουν εμπειρίες και γεγονότα, όνειρα , ελπίδες και προσδοκίες και να αιτιολογήσουν τις γνώμες και τα σχέδιά τους. Οι μαθητές είναι πλέον B1 (Independent Users-Ανεξάρτητοι Χρήστες) σύμφωνα με CEFR (Common European Framework of Reference for Languages).