Οι μαθητές μαθαίνουν να κατανοούν προτάσεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται συχνά στο άμεσο περιβάλλον τους, για παράδειγμα, θέματα που αφορούν τους ίδιους και τις οικογένειές τους, την αγορά και την εργασία τους. Τελειώνοντας την τάξη B-Class οι μαθητές μπορούν να επικοινωνούν με απλές και ρουτίνες εργασίες που απαιτούν μια απλή και άμεση ανταλλαγή πληροφοριών σε γνωστά και ρουτίνα θέματα. Μπορούν επίσης να περιγράψουν με απλούς όρους πτυχές του ιστορικού του, άμεσο περιβάλλον και θέματα σε τομείς άμεσης ανάγκης. Οι μαθητές είναι A2 Basic Users (Βασικοί Χρήστες) σύμφωνα με CEFR (Common European Framework of Reference for Languages).